کلمات کوچه بازاری و لاتی ( قسمت دوم ) به قلم ممد آپاراتی

سلام به دوستان عزيز خودمون . بي هيچ مقدمه بخش دوم فرهنگ لغات كوچه بازاري و لاتي را خدمتتون  تقديم ميكنم . ( به ترتيب حروف الفبا )

آبگوشت به بالا = سطح بالا . مثال : داري آبگوشت به بالا حرف مي زني .

آخر چيز يا كسي = بهترينشه – بالا ترينشه – در آن كار سرآمده . مثال : علي آخر مخه

آدم چوله = كسي كه عادت به بي اعتبار كردن ديگران دارد . مثال : از اون آدم چوله هاي نامرده .

آمار = اطلاعات – اخبار – جيكو پيك . مثال : آمار همه پسراي دانشگاهو داره .

آمار گرفتن = كسب اطلاع كردن . مثال : آمارشو بگير كجا رفت و آمد مي كنه .

فيلم آموزشي = فيلم غير اخلاقي . مثال : ديگه فيلم آموزشي تو بازار نيست .

آنتن = جاسوس – خبرچين . مثال : قلي آنتنه مواظب باش .

رو آنتن بوده = شاداب و سرحال بودن و به آن علت حرف زياد زدن . مثال : بچه مگه امروز رو آنتني اينقدر حرف مي زني .

آنگول = شخص غير عادي و عوضي . مثال : يارو آنگوله .

آويزان = شخص مزاحم و سمج – موي دماغ . مثال : يارو آويزونه .

اپل عقب افتاده = اتومبيل ماتيز . مثال : يه اپل عقب افتاده اونجاس .

اسپيد = هروئين . مثال : مامورا اسپيد فروشارو مي گيرن .

اسكلت برقي = شخص لاغر . مثال : اسكلت برقي ديشب زنگ زد .

اسكن = مخفف اسكناس . مثال : اسكنو ردكن بياد .

اسيدي = شديد – فراوان . مثال : منو اسيدي دوس داره .

اشكول تپه = مردي شبيه روستائيان . مثال : يارو خيلي اشكول تپه بود .

اف جي اس = مخفف فول جواد سيستم به معناي آدم سر تا پا روستائي . مثال : يارو آخره اف جي اسه .

افلاطون بودن = در آن كار استاد بودن – آخرشه . مثال : فلاني افلاطونه ماشينه .

اقدس = زن كاملا روستائي . مثال : دختره خيلي اقدسه .

اليچ = حشيش . مثال : اليچ فروشا آدماي خطرناكي هستن .

امام عمل = معتاد كهنه كار . مثال : انقدر كشيده ديگه امام عمل شده .

اند = هم معني آخر . مثال : طرف انده سياسته .

ايكي ثانيه = بلافاصله – در حداقل زمان ممكن . مثال : تو ايكي ثانيه ميرم و برمي گردم

ايگارس = سيگار . مثال : يه ايگارس بده من .

خوب بروبچ عزيز حرف (الف) تقريبا تمام شد . اگه چيز ديگه اي يادم اومد در قسمت بعدي براتون مينويسم . تاچند روزه ديگه حرف (ب) رو شروع ميكنم . پس تا سريه بعد خدا حافظ .

باتشكر ‍: ممد آپاراتي .

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۳ - Mandani