تقديم به دوست داران شعر نو

- از ما که گذشت

      بايد به ابر بياموزيم

           تا از عطش گياه نميرد

                 بايد به قفل ها بسپاريم

                     با بوسه ای گشوده شوند

- ای دوست

      اين روزها

          با هرکه دوست می شوم احساس می کنم

               آنقدر دوست بوده ايم که ديگر وقت خيانت است

شاعر : زنده ياد استاد نصرت رحمانی

 

/ 1 نظر / 14 بازدید
داد

زمانی توی دنیا همه اش دنبال این هستیم که راه درست چیست. مسیر را چگونه باید طی کرد اما هنگامی میرسد که با خود در اندیشه فرو می رویم واز خود سوال می کنیم: آیا اصلا می توانیم برویم؟ آیا در راهی که در تصورات خود داریم جاندارانی , موجوداتی , یا بودنی به نام ......................................... سری به ما بزن