/ 2 نظر / 65 بازدید
یه رهگذر.....

انسان اگر خودش را به مفهوم واقعی «انچه هست» بشناسد . دچار شگفتی و حیرت خواهد شد........سلام به ياران حقيقت جو........به آنانکه. بی تابانه به دنبال نوروروشنايی اند ......کسانی که سرابهای فريب جهان مادی تشنگی شان را فرو نمی نشاند و انديشه آرام و روح آزاد و رهای آنان به دنبال جهانی ماورای اين جهان پراز نفرت و بيم . و بی رحمی و خشونت است ......... ای انسان : امانتی در خويشتن داری که اگر از چگونگی و ماهيت اين امانت الهی آگاهی داشتی . لحظه ای آرام نمی نشستی . برای تجلی آن تمام عمرت را شادمانه ایثار می کردی. و موانع را اگرکوه می بود . از پیش رو بر می داشتی . ولی دریغ از این امانت مقدس هیچ آگاهی نداری . و آنچنان با خویشتن بیگانه و از اصل خویش جدا افتاده ای که نه این نور بیکرانه . که عمرت را نیز به خاک می افکنی . پس صادقانه بخودت رجعت کن .وجدای از هر ایده و عقیده ای . خودت را واکاوی نموده و عمیقآ بشناس .که با شناخت واقعی خودت می توانی با خدای خویش ارتباط برقرار کنی ..... و عمری باعشق و آگاهی وبا سرور و شادمانی زندگی کنی .......

???

سلام...اميدوارم موفق باشی ...اللهم عجل لوليک الفرج