آزادی

   بي گمان زيباست آزادي

 ولي من چون قناري دوست دارم در قفس باشم !!!!!!

  كه زيبا تر بخوانم

/ 0 نظر / 15 بازدید