اختلاف زن و مرد ( به قلم ممد آپاراتی )

مردان برای خريدن يک کالا به قيمت هزار تومان ، دو هزار تومان می پردازند و البته به آن کالا نياز دارند .

زنان برای يک کالا به قيمت دو هزارتومان ، هزارتومان می پردازند و البته به آن نيازی ندارند . 03.gif01.gif

             -------------------------------------------------

همه زنان نگران آينده هستند ، البته تا زمانی که ازدواج نکرده اند .

هيچ مردی نسبت به آينده نگرانی ندارد ، مگر زمانی که ازدواج می کند .

             -------------------------------------------------

مرد موفق کسی است که مازاد بر آنچه همسرش خرج می کند ، درآمد داشته باشد . 09.gif

زن موفق کسی است که بتواند چنين مردی را پيدا کند . 04.gif

             -------------------------------------------------

برای شاد بودن در کنار يک مرد ، بايد او را عميقا درک کنی و کمی هم دوستش داشته باشی . 33.gif

برای شاد بودن در کنار يک زن ، بايد او را عميقا دوست داشته باشی ، اما اصلا در صدد فهم او بر نيايی . 03.gif

             -------------------------------------------------

مردان متاهل نسبت به مردان مجرد بيشتر عمر ميکنند ، و البته به همان نسبت هم آرزوی مرگ می کنند . 18.gif17.gif

             -------------------------------------------------

وقتی زنی با مردی ازدواج می کند توقع دارد که او تغيير کند ، اما تغيير نمی کند .

وقتی مردی با زنی ازدواج می کند توقع دارد که او تغيير نکند ، اما تغيير می کند .

             ------------------------------------------------- 

خوب جطور بود ؟ حال کردين 03.gif .  از تمامی نسوان بابت اين نوشته طلب پوزش می نمايم . 04.gif

با تشکر : ممد آپاراتی

/ 1 نظر / 80 بازدید
فا- عین

سلام ................دستت درد نکنه ..........خيلی با حال بود...............