حرفهای بی حساب

  • کاسه چکنم چه کنم ، شايد در ظاهر همان کاسه ای باشد که زير نيم کاسه است .

 

  • در زندگی هر کسی مشکلی دارد ، اشکال را چه عرض کنم

 

  • موقع آن رسيده که فکر کنيد نه احساس

 

  • بعضی ها خودشان را خالی ميکنند و بعضی ها خال خالی

 

  • بعضی ها تا بيايند خودشان را پيدا کنند ، همه چيز را گم کرده اند

 

/ 0 نظر / 17 بازدید