به ياد فروغ ( قسمت دوم )

         بر روی ما نگاه خدا خنده ميزند

          هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ايم

         زيرا چو زاهدان سيه کار خرقه پوش

         پنهان زديدگاه خدا می نخورده ايم

/ 0 نظر / 201 بازدید