آموزش روشهای ساديسم (۲)

1 . چسب زخم را روي زنگ در خانه ها بچسبانيد و فرار كنيد ( در صورتي كه درب مورد نظر از بيرون دستگيره دارد ميتوانيد با طناب دستگيره ها را به هم ببنديد تا صاحب خانه براي برداشتن چسب از روي زنگ مجبور به بالا رفتن از ديوار شود )

2 . كف خيابان شيشه بپاشيد ( ميتوان از ميخ هم استفاده كرد )

3. پيچه چرخ ماشين ها و قالپاق آنها را شل كنيد تا در حال حركت از زير ماشين در رود .

4. مقداري از توتونه داخله يك سيگار برگ را خالي كرده و يك سيگارت را در آن قرار دهيد و به هر كس كه دوست داريد هديه دهيد ( هرگز لذت تماشاي تركيدن سيگار در صورت فرد مورد نظر را از دست ندهيد )

5. مقداري سنگ ريزه برداشته و از پنجره اتاق خود به شيشه همسايه هاي خود بزنيد ( اين روش در آپارتمان ها بهتر جواب ميدهد )

تذكر : هرگز اين روش را براي همسايه هاي روبه رو استفاده نكنيد .

6. روزهاي جمعه وقتي كه اكثر همسايه ها در حال استحمام هستند فلكه گاز و يا آب آپارتمان را ببنديد و خانه را ترك كنيد .

7. كف خيابون روغن و يا گازوئيل بپاشيد .

8. جلوي آب جوب را با مانع سد كنيد تا گند خيابون و پياده رو را بردارد و از طرفي دشمن نارنجي پوش براي باز كردن راه آب زجر بكشد . ( اگر سد زير يك پل باشد بهتر است )

9. سيم برق هواكش توالت عمومي را قطع كنيد و براي شروع خودتون چند تا برنامه خوش بو را به نمايش بگذاريد . ( اجرا زنده بيشتر حال ميده )

تذكر : خوردن لوبيا و تخم مرغ و

… پيش از اجراي برنامه الزامي است .

10 . وقتي كسي از توالت عمومي استفاده مي كند در را از بيرون قفل كنيد ( اين روش فقط در مناطق كم رفت و آمد كاربرد دارد .

11. جوهر خودكار خودرا روي نيمكت بقل دستي تون خالي كنيد . ( در اجراي اين روش حتما بايد به رنگ نيمكت و رنگ شلوار بقل دستي تون توجه كنيد )

12 . وقتي كسي دندون مصنوعي هاي خود را در مي آورد به دندون هايش فلفل بزنيد ويا روي آنها سس خردل بماليد .

/ 0 نظر / 16 بازدید